write

Nyoo Globe

0
Dodon, Aldi Jeung Dadit, nyoo globe di Komunitas Ngejah

Nyoo globe di Komunitas Ngejah

“Pak nambut itu” Ceuk Dodon, bari nunjuk kana globe nu ditunda dina luhureun rak buku. “Nu mana?” Ceuk uing. “Nu ageungwe Pak” Ceuk Dadit.Kabeneran globe di sêkrêtariat Komunitas Ngêjahtêh aya dua siki. Badag hiji, leutik hiji. Song ku uing dibikeun. Teruswê uing ngagutrut deui nuluykeun pagawêan. Kabeneran poe ieu uing keur pakupis, nuluykeun tulisan penelitian. Sanggaeus pagawêan rêngsê. Terus uing ningalikeun ketak barudak. Dodon tutunjuk kana hiji titik dina globe. “Tah didieu Sukawangimah” Ceuk Dodon ka Aldi jeung Dadit. Aldi jeung Dadit ungleuk, ngaheueuhkeun, siga nu heueuh ngarti, bari singgerendeng siga keur ngêjah. Uing mesem. “Ari Sindangsari di mana?” Ceuk Dadit. “Tah ieu Sindangsarimah” Ceuk Dodon bari nunjuk deui kana hiji titik, nu teu pati jauh tina titik nu tadi ditunjuk kumanêhna.”Ohhh…” Mani kompak, Aldi jeung Dadit bareng nêmbalan. Uing nahan seuri. Heueuh, sok laba carita pikaseurieun ari merhatikeun kalakuan bolon nu arulin di Saung Komunitas Ngêjahteh. Rupa-rupa waê. Aredun imajinasinatêh. Apanan Aldi jeung Dadittêh can bisa maca, maklum can asup sakola. Tapi êta siga nu enya, ungleuk ngaheueuhkeun naon nu diomongkeun ku Dodon. Terus singgerendeng, siga nu keur ngêjah. “ES-SU-KA-WA-NGI” Pokna. Atuh Dodon, macanatêh lêlêngkah halu kênêh. Tapi eta ku yakin nunjukeun lemburna jeung tatangga lemburna sorangan, nyaêta Sukawangi jeung Sindangsari, dina globe. Barinagê, pan moal dituliskeun ieuh ngaran lemburmah. “Ah meureun ieuteh isyarat, yen barudak nu tilutêh, hijiwaktu bakal mawa lemburna nyaêta Sukawangi, mengglobe, hehehe… maksudtêh MENDUNIA” Ceuk gerentes hatê… Amiin. (NTA)

rublik

MEMBACA “GURU CINTA”

Previous article

Mading Fest SMPN 2 Singajaya

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in write